Henriette Leslie Idestrups hjemmeside

IntroduktionAnetavleOnline træerTo gåderSøgGæstebogE-mail

Introduktion

Denne side
Dette er min private hjemmeside, der omhandler min slægtsforskning. Hensigten med siden er dels at præsentere de personer i min slægt, der interesserer mig mest, nemlig mine aner, dels at skabe kontakt til andre slægtsforskere, der arbejder med de samme personer, slægter og steder. Den blev etableret 30-1-2001, og ændres / opdateres løbende.

Mine aner
Det er snart mange år siden, jeg begyndte at forske i min slægts historie. Faktisk helt tilbage i 1987. Specielt anerne har altid haft min interesse. De kvinder og mænd jeg nedstammer fra på alle linjer. Generation efter generation har jeg fundet frem til dem, og dykket ned i deres helt personlige historier. De fleste af dem levede deres liv på landet, hvor de dyrkede jorden og passede familien. Andre levede deres liv i byen, især efter industrialiseringen. Nogle få udvandrede. En blanding af bønder og håndværkere, syersker og vaskekoner, soldater og præster, handelsfolk og arbejdere med flere er at finde i min anetavle. Mange er fundne, men langt fra alle. Jeg leder til stadighed efter dem, jeg mangler, og desto længere tilbage i tiden, jeg kan føre de enkelte linjer, desto bedre ..... !
De aner, jeg på nuværende tidspunkt har fundet, stammer fra Danmark (de gamle amter Thisted, Hjørring, Aalborg, Sorø, Maribo og Sønderborg), Tyskland (de tidligere hertugdømmer Slesvig og Holsten, det tidligere (stor)hertugdømme Mecklenburg-Schwerin, Niedersachsen og Bayern) og Sverige, hvor oprindelsessted endnu ikke er eftersøgt.

Slægter
Mens mine aner indenfor de sidste 300-400 år hovedsageligt levede deres liv her i Danmark eller i Tyskland, har deres efterkommere spredt sig ud over den ganske verden, så mine aner udover i Danmark og Tyskland, også har efterkommere i blandt andet Norge, Sverige, England, Canada, USA, Argentina, Australien og New Zealand, så slægterne er vidt forgrenede.

DNA
I 2015 trængte jeg til nye udfordringer i min slægtsforskning. Det medførte, at jeg kastede mig over DNA´en, hvor især arbejdet med at udrede slægtskabet med mine autosomale matches, er kommet til at fylde meget. Jeg har brugt flere forskellige testfirmaer, og er også at finde på GEDmatch. Udredningen af slægtskaberne fortsætter, og der kommer stadig flere matches til. Jeg er altid interesseret i at finde den fælles MRCA (most recent common ancestor) med mine DNA-matches, så jeg hører gerne fra slægtsforskere, der har match på mig.  

Fotografier, portrætter etc.
Jeg eftersøger stadig fotografier! "Et billede siger mere end tusind ord", er et gammelkendt ordsprog om billeders værdi, og netop det er årsagen til, at jeg gerne vil finde fotografier af samtlige de aner, der har levet i den tid, hvor man har kunnet fotografere. Det er endnu ikke lykkedes, men hvis nogle som læser dette, ligger inde med et eller flere fotografier af en af mine aner, eller har kendskab til en bog eller artikel, hvori sådanne findes, hører jeg meget gerne om det. Jeg er desuden interesseret i portrætter og klippede silhouetter af mine aner, hvis sådanne findes.

 E-mail


Forsiden

,